(พื้นที่โฆษณา)

หากต้องการสั่งซื้อ DVD ธรรมะและ DVD สุขภาพของโครงการธรรมาภิวัตน์ ASTV เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นวิทยาทานด้วยการมอบให้กับวัด โรงพยาบาล สถานศึกษา กรุณาติดต่อที่คุณสุภาวดี เบอร์โทรศัพท์ 086-785-6828 เพื่อรับส่วนลดพิเศษได้เลยครับ Continue reading (พื้นที่โฆษณา)

สำรวจกาย ระวังใจ นำไปสู่การอยู่กับธรรมะ

“อย่าเอาชีวิตมาฝากกับอาตมาอย่าเอาชีวิตมาฝากกับเราแต่จงนำพาชีวิตของตัวเองเรียนรู้วิธีแห่งความรู้แจ้งในกายในใจของตัวเองก่อนเบื้องต้น”

นี่เป็นคำกล่าวของพระอาจารย์ชัยณรงค์ อุปสโม สำนักสงฆ์เขมาภิรโต อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ที่กล่าวกับผู้เข้ารับการอบรมปรับสมดุลสุขภาพกายพิชิตโรค เรียนรู้ ดูแล แก้ไข ป้องกันโรคภัย ซึ่งก่อนที่ทุกท่านจะเข้ารับการอบรมนั้น ต่างคาดหวังว่า อาการเจ็บป่วยของตนเองและคนใกล้ชิดที่มีจะหายไป เพียงแค่มาเข้าฟังบรรยายและลองปฏิบัติด้วยตนเองในเวลา 2-3 วัน ซึ่งในความเป็นจริงนั้น เป็นไปไม่ได้เลยครับ Continue reading “สำรวจกาย ระวังใจ นำไปสู่การอยู่กับธรรมะ”

กายานุปัสสนาติปัฏฐานเพื่อการเรียนรู้ ดูแล แก้ไข ป้องกันโรคภัยตามแนวทางวิถีพุทธ

ผ่านพ้นไปแล้วครับ สำหรับงานอบรมเชิงปฏิบัติการปรับสมดุลสุขภาพกายพิชิตโรค ปีที่ ๒ วิทยากรโดยพระอาจารย์ชัยณรงค์ อุปสโม แห่งสำนักสงฆ์เขมาภิรโต อ.บ้านคา จ.ราชบุรี งานนี้โครงการธรรมาภิวัตน์ สถานีโทรทัศน์ ASTV เป็นเจ้าภาพเช่นเคยครับ ตั้งใจว่าจะจัดให้เป็นกิจกรรมประจำปี อย่างน้อยๆ ได้ปีละ ๑-๒ รุ่น ก็ยังดี Continue reading “กายานุปัสสนาติปัฏฐานเพื่อการเรียนรู้ ดูแล แก้ไข ป้องกันโรคภัยตามแนวทางวิถีพุทธ”